MULTLOCK KGB BAREL

Açıklama

  

Kırılsa da Güvenli Barel

Kötü niyetli kişi,bareli kırmaya çalıştığında barel ve tüp öyle bir noktadan kırılmaktadır ki,
geri kalan parça içeride kaldığından kırma aparatı ile tutulamaz haldedir ve kapı hala kilitli 
konumda kalır. Üstelik barel anahtar ile çalışmaya devam eder.